Elmia och Robotdalen inleder samarbete

Igår signerade Robotdalen och Elmia ett långsiktigt samarbetsavtal. Syftet är att stärka svensk industri genom ökad automation och robotisering för att möta den allt hårdare internationella konkurrensen.

– Detta är en stor dag. Inte bara för Robotdalen utan för hela vår industri. Idag skapar vi en allians och ingår partnerskap med en aktör som ska göra oss starkare. En allians som är i samklang med nutiden och möjliggör att vi möter framtiden med en ny styrkeposition, säger Erik Lundqvist, vd Robotdalen.

Avtalet signerades i samband med Robotics Innovation Challenge som hölls i Eskilstuna den 9 februari.

Konkret uppges avtalet innebära att Elmia och Robotdalen förenar sina resurser genom att sammanföra respektive kompetenser. Det blev bland annat klart att Robotics Innovation Challenge kommer att arrangeras parallellt med mässan Elmia Automation vartannat år. Dessutom kommer parterna att samarbeta kring skräddarsydda affärsmöten och ”matchmaking” om robotik och automation på mässan. Syftet är att koppla samman industrin med den kunskap som finns hos automationsföretagen. Jönköpingsbaserade Elmia Automation har premiär 8 – 11 maj 2012 och kommer att arrangeras vartannat år.

– Elmia har en naturlig koppling till den svenska tillverkande industrin och underleverantörerna. Att vi skapar denna allians med Robotdalen är ett naturligt steg för oss. Industrin använder sig av automation och behöver automatisera mera för att vara konkurrenskraftig. Samarbetsavtalet är inte bara ett avtal mellan Robotdalen och Elmia utan ett avtal som ska skapa nya möjligheter för den svenska industrin och underleverantörerna, säger Peter Scott, affärsområdeschef vid Elmia.

– Robotdalen kommer att fortsätta delta engagerat på många olika konferenser och aktiviteter, men bara ha en allierad och partner. Genom att skriva under avtalet tydliggör vi våra ambitioner och exklusiva samarbetet med Elmia, avslutar Erik Lundqvist i ett pressmeddelande.

Comments are closed.