Svensk stadsbil ska röra om

De sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av bilindustrin är en del av motivationen för ett globalt team, med huvudkontor i Sverige, att utveckla den elektriska stadsbilen Uniti.

Uniti är en futuristiskt elektrisk konceptbil för stadstrafik vars syfte är att sporra nästa steg framåt för fordonens hållbarhet. Licens: Creative Commons.

Med en filosofi som ska utmana rådande affärsmetoder, användningen av fossila bränslen, och "gammal mekanik", samt ifrågasättande av hela logiken i stadsmobilitet ska Uniti i stället bygga på en balans mellan avancerad teknik och människo-centrerad design. Det globala teamet tror att Uniti kommer bli en allvarlig utmanare med en välbehövlig ”störning” inom fordonsindustrin.

– Det är dags för en mer futuristisk och mindre destruktiv körupplevelse, säger Unitis grundare Lewis Horne, med argumentet att de nuvarande konstruktionsnormerna är föråldrade och överdrivet "plastiga".

Den senaste tidens händelser inom bilindustrin belyser enligt Uniti behovet av mer öppenhet, insyn och förtroende, vilket är varför teamet säger sig har valt att göra design- och utvecklingsprocessen öppen och patentfri redan från början. De hoppas att detta kommer att uppmuntra ytterligare marknadsaktörer att påskynda framväxten av mer hållbara fordon.

En intensiv studie pågår nu vid Lunds universitet för att fastställa de mest effektiva fordonskonstruktionerna, produktionsmetoderna och materialen. Denna fördjupade analys är avsedd att utmana några av de antaganden som närvarande begränsar stadsmobiliteten. Den prototypbil som nu utvecklas vid Lunds universitets "ProLab" (ett studentinnovationscenter vid Lunds universitet) är en 15 kW elektrisk stadsbil som enligt Uniti konstrueras för höga prestanda i en stadsmiljö. Den och ska vara vida mer hållbar, men inte bara när det gäller energikällan utan också själva produkten och under hela dess livscykel. Uniti kommer att bli en tvåsitsig bil med en plats bakom den andra och ska enligt Uniti få en rymlig interiör med en ”distinkt sci-fi"-känsla och de material som används, såsom biokompositer av hampa och linfiber, en känsla av organisk natur.

Den öppna designen och utvecklingsprocessen för Uniti är okonventionell. Istället för att börja med den accepterade konfigurationen av dagens bilar och bygga utifrån den, har teamet valt starta från scratch. Resultatet ska bli en bil med en mycket progressiv design som matchar samtida användarinteraktioner och förväntningar från moderna teknikentusiaster, enligt ett pressmeddelande.

Uniti är ett projekt inom ramen för LU Open – ett innovationscenter vid Lunds universitet som främjar innovation och kontaktytor mellan universitet, företag och samhälle. Projekten finansieras av en mängd olika finansiärer, bland andra Vinnova, Tillväxtverket, H2020, Interreg och Strukturfonder. "ProLab" är ett studentinnovationscenter knutet till Lunds universitet.

Länk till presentationsvideo om Uniti.

Comments are closed.