Styrkrets för 3D-gester

Microchip presenterar sin patenterade GestIC-teknik, för intuitiva, gestbaserade, kontaktfria användargränssnitt.

 

MGC3130 är världens första E-(elektriskt)-fältbaserade, konfigurerbara styrkrets för 3D-gester, som erbjuder energisnål, noggrann, snabb och robust inställning efter handpositioner med igenkänning av gester i fria luften.
Med så låg effektförbrukning som 150 µW i aktivt avkänningsläge möjliggör MGC3130 “alltid på”-baserad igenkänning av 3D-gester, även för batteridrivna produkter med mycket begränsad kraftbudget. MGC3130s energisnåla konstruktion och olika konfigurerbara energilägen ger den lägsta energiförbrukningen bland samtliga tekniker för 3D-avkänning, upp till 90% lägre än kamerabaserade gestsystem.
GestIC-tekniken utnyttjar ett inbyggt bibliotek, kallat Colibri-sviten, av intuitiva och naturliga mänskliga gester. Colibri-sviten kombinerar en slumpmässig “hidden markov”-modell och x/y/z-vektorer för handpositioner för att ge konstruktörer en tillförlitlig uppsättning av kända 3D-baserade hand- och fingergester som lätt kan utnyttjas i deras produkter. Bland annat är det möjligt att väcka system vid närmande (s k Wake-Up on Approach) och utnyttja lägesinställning, slänggester, cirkelrörelser och symbolgester för att utföra funktioner såsom av/på, öppna applikationer, peka, klicka, zooma, skrolla, musrörelse i fria luften och mycket annat.
Konstruktörer kan använda biblioteket för att snabbt komma ut på marknaden och för att minska utvecklingsrisken genom att passa ihop sina systemkommandon med Microchips uppsättning av förbestämda och beprövade gester.

Comments are closed.