Styrelseförändring

Förändring i PartnerTechs styrelse.

Mikael Jonson, som för drygt en månad sedan avgick som VD och koncernchef för PartnerTech AB (publ), lämnar nu även sitt uppdrag i PartnerTechs styrelse.

Mikael Jonsons utträde sker per den 3 december 2007.

Comments are closed.