Styr elektrisk rullstol utan joystick

Mittuniversitetet har i samarbete med Permobil utvecklat en ny teknik som gör det möjligt att styra en elektrisk rullstol utan joystick. Det kan ge ökad livskvalitet för personer som inte kan hantera styrningen själva och samtidigt göra det lättare att föra samtal med assistenter eller anhöriga under promenader.


Rikard Hamrin, forskningsingenjör STC, och Benny Thörnberg, docent STC, demonstrerar hur den kontaktlösa styrningen av en el-rullstol fungerar. Foto: Sofia de Wall

Tanken med tekniken är att rullstolen ska följa personen som går bredvid användaren med hjälp av en handhållen kontroll och stereokamerateknik i den elektriska rullstolen. Den nya tekniken visas upp i samband med konferensen Science & Innovation Day den 16 oktober i Sundsvall.
– Det är inte ovanligt att två personer måste följa med den person som inte har möjlighet att styra el-rullstolen själv, en person som styr och en person som går bredvid, säger Lisbeth Kristensen, docent i omvårdnad. Den nya tekniken gör att assistenten eller den anhörige kan gå bredvid användaren. Det kan även minska känslan av att personer ”pratar” över huvudet på den som sitter i rullstolen.
Stereokameratekniken som används liknar den i självkörande bilar och i krockvarnare. Kameran bestämmer avstånd och vinkel till en handkontroll som den medföljande personen håller i.
– I rullstolen finns en minidator som gör beräkningar som i sin tur skickas vidare till rullstolens kontrollsystem. Stolen följer sedan handkontrollen automatiskt, säger Benny Thörnberg, docent vid Mittuniversitetets forskningscenter Sensible Things that Communicate.
– Konceptet är i ett tidigt utvecklingsskede men på Permobil har vi sett ett stort behov ur ett funktionellt perspektiv men också utifrån den sociala aspekten. En trådlös styrning ger en ökad frihet då assistenten kan kommunicera och röra sig mer naturligt i förhållande till användaren. Tekniken är mogen för dessa tillämpningar och vi ser stora möjligheter med att kunna erbjuda detta även för våra användare, säger Per Larsson, manager Electronics & Alternative Drives på Permobil AB.

Comments are closed.