NOTE etablerar samarbete inom smart belysning

Marknaden för uppkopplade hem är på stark frammarsch. NOTE har tecknat ett samarbetsavtal med Plejd, ett snabbväxande bolag inom området smart belysning. Serietillverkning beräknas starta i Lund under första kvartalet nästa år.

– Det är med stor tillfredsställelse jag konstaterar att vår satsning på nya snabbväxande applikationsområden ger resultat, säger Johannes Lind-Widestam, NOTEs vd och koncernchef. Det här är ett exempel på hur vår alltmer uppkopplade vardag innebär tillväxtmöjligheter för oss som tillverkningspartner. Kundens produkter är redan lanserade på marknaden och vi gör bedömningen att detta samarbete redan nästa år kan öka vår försäljning med minst 30 MSEK.

Comments are closed.