Övervaka temperaturen på flera ställen

Från Microchip kommer fem nya 1,8 V temperatursensorer, som inkluderar industrins minsta femkanaliga temperatursensor med normalt ledaravstånd. Temperatursensorfamiljen EMC181x rapporterar även temperaturens förändringstakt i systemet, vilket ger en avancerad varningsfunktion för hur temperaturen i ett system fluktuerar.

Temperatursensorerna möjliggör för konstruktörer att minska kraftförbrukningen och sänka systemspänningen i tillämpningar som exempelvis IoT, sakernas internet, och i personlig datorutrustning där temperaturmätning fyller en central funktion.
Övervakning av temperaturen på flera ställen med en enda, integrerad temperatursensor gör kretskorten mindre komplicerade och förenklar konstruktionen. Temperatursensorfamiljen EMC181x erbjuder en rad olika fjärrkanaler för 1,8 V drift för att passa olika konstruktionsbehov, med mellan två och fem kanaler. Familjen passar bland annat tillämpningar som övergår från 3,3 V-system till lägre spänning, såsom exempelvis batteridrivna IoT-tillämpningar, personlig datorutrustning, FPGAer och grafiska system (GPUer). EMC181x-familjen är dessutom register- och spänningskompatibel med Microchips 3,3 V temperatursensorer EMC14xx, vilket möjliggör testbar övergång till 1,8 V. Den trekanaliga sensorn kommer i en 8-bens 2 x 2 mm kapsel och den femkanaliga i en 10-bens 2 x 2,5 mm kapsel, vilket innebär att sensorerna även kan minska det antal kretsar som behövs för fjärrövervakning av temperatur.
Förmågan att mäta takten för temperaturförändringar i ett system gör EMC181x-kretsarna till industrins första med tvådimensionell temperaturavkänning. Förutom att rapportera om den reguljära temperaturen anger funktionen den takt vid vilken temperaturförändringen sker i ett system och förmedlar data som kan hjälpa kunderna att bättre reglera sina tillämpningar.

Comments are closed.