IRF-forskare prisas

Dr. Martin Wieser, forskare vid Institutet för rymdfysik, IRF, i Kiruna, har tilldelats årets Heinrich-Greinacher-pris (20.000 CHF) av Heinrich-Greinacher-stiftelsen, som har sitt säte vid Fysikinstitutionen, Bern universitet, Schweiz.

 

Dr Martin Wieser, IRF
Foto: Martin Wiesers arkiv

Martin Wieser har fått priset för sitt viktiga bidrag till utvecklingen av instrument som kan mäta neutrala atomer och som framgångsrikt har använts i månforskning.

Instrumentet SARA (Sub-keV Atom Reflecting  Analyzer) utvecklades av IRF i samarbete med bland annat Bern universitet för att studera växelverkan mellan solvinden och månytan. SARA (som bestod av sensorerna CENA och SWIM) skickades upp oktober 2008 ombord på den indiska satelliten Chandrayaan-1 och gjorde mätningar i bana runt månen fram till augusti 2009.

Martin Wieser är född i Hasle-Rüegsau i Schweiz, disputerade vid Bern universitet juni 2005, och har jobbat som forskare vid IRF i Kiruna sedan 2005. Han har haft huvudansvar (Principal Investigator, PI) för IRF:s satellitinstrument DIM på den ryska satelliten Phobos-Grunt, för PRIMA på den svenska Prismamissionen och för den stratosfäriska ballongmissionen MEAP/P-BACE. Han har haft delat ansvar (Co-PI) för YPP-i-jonsensorn på den kinesiska satelliten Yinghuo-1, för SARA på Chandrayaan-1 och för två instrument (MPPE/ENA och SERENA/MIPA) ombord på den europeiska och japanska missionen BepiColombo som skickas till Merkurius 2015, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.