Studenter på Högskolan Väst bakom en ny larm-app

Efter den tragiska händelsen som inträffade på skolan Kronan i Trollhättan har Vänersborgs kommun arbetat med att ta fram ett nytt larm i form av en mobilapplikation. Bakom appen ligger två studenter från Högskolan Väst.

Under vårterminen har informatikstudenterna Hans Collin och Andrej Maslovski arbetat med att ta fram en larm-app på uppdrag av Vänersborgs kommun.
– Jag och Hans tyckte idén verkade intressant och vi kände att en sådan applikation kan komma till användning, speciellt efter det som hände på Kronan i Trollhättan. Vi tyckte även det var extra kul att få ta fram en mobilapplikation eftersom vi båda har stort intresse för programmering, säger Andrej Maslovski.
Tanken bakom den nya appen är att medarbetare inom kommunens verksamheter ska ha möjligheten att kunna använda applikationen vid krissituationer.
Appen är särskilt användbar som informationskanal. Den kan till exempel kalla på förstärkning vid nödsituationer och användas för att snabbt sprida information via SMS till medarbetare.
Under examensarbetet har Hans och Andrej tagit fram en prototyp. Prototypen har testats i en av kommunens verksamheter – något som visade ett positivt resultat.
– Både vi och Vänersborgs kommun ville se vad personalen tyckte om idén och om de kunde tänka sig använda applikationen, säger Andrej.
Resultatet i examensarbetet visade att personalen upplever att appen kan vara ett bra hjälpmedel i deras arbete. Bland de personer som testade appen var beskrivningarna ”enkel” och ”användbar” två nyckelord som lyftes fram.
– Jag tycker att Hans och Andrej från Högskolan Väst gjort ett fantastiskt bra arbete med appen, vi är väldigt nöjda med deras insats och vårt samarbete, säger Caroline Arvaker, säkerhetssamordnare på Vänersborgs kommun.
I nuläget saknas vissa funktioner, men tanken är att studiens resultat ska hjälpa Vänersborgs kommun att fortsätta vidareutveckla appen.

Comments are closed.