Mycronic köper Axxon Automation

Mycronic AB har nått en överenskommelse om förvärv av 75 procent av aktierna i Shenzhen Axxon Automation Co.,Ltd (Axxon) för en köpeskilling om cirka 430 MSEK. Förvärvet finansieras genom egen kassa. Mycronic har samtidigt ingått avtal att förvärva återstående aktier i bolaget i två steg – 5 procent förvärvas under innevarande år och resterande 20 procent om tre år.

Köpeskillingen för den sista delen som infaller om tre år, kommer att värderas utifrån parametrar såsom tillväxt och resultat, vilket kan innebära förändringar jämfört med nuvarande värdering.
Axxon utvecklar, tillverkar och säljer dispenseringsutrustning för elektronikindustrin och har snabbt etablerat sig som en ledande aktör på SMT-marknaden i Kina. Kina står för cirka 40 procent av den globala dispenseringsmarknaden, en marknad som totalt värderas till flera hundra miljoner USD. Bolaget har sitt säte i Shenzhen i Kina och har cirka 240 anställda.
Axxon har nått en stark position på marknaden genom strategin att utveckla en bred produktportfölj och samtidigt snabbt respondera på kund- och marknadskrav. Detta har möjliggjort hög tillväxt och goda marginaler. Under 2015 ökade nettoomsättningen över 100 procent till cirka 150 MSEK med en rörelsemarginal överstigande 20 procent.
Mycronics strategi för att nå en långsiktigt hållbar omsättning överstigande 2 miljarder SEK omfattar både organisk tillväxt och förvärv. Mycronics strategi inom affärsområde ytmontering är att dra nytta av företagets ledande ställning inom jet printing-teknologin och på så sätt expandera inom den större dispenseringsmarknaden. Axxons ställning kompletterar, genom sin marknadsposition och sitt tekniska kunnande, Mycronics unika ställning som bygger på fyrtio års erfarenhet av innovation och global marknadsnärvaro. Tillsammans skapar dessa verksamheter en global ledare inom dispenseringsutrusning.
– Med förvärvet av Axxon tar vi nästa steg för vår SMT-affär, säger Lena Olving, verkställande direktör och koncernchef på Mycronic. Vi skapar en världsledande aktör inom dispensering, där Axxons teknologi på ett utmärkt sätt kompletterar vår. Vi ser ett stort värde i Axxons ställning på den viktiga kinesiska marknaden, men vi ser också värde i den tekniska kompetens som Axxons medarbetare besitter.
– Axxon är mycket glada att bli en del av Mycronic och vi beundrar Mycronics avancerade teknologi, säger Chen Long, ordförande för Axxon. Axxon har sett en snabb tillväxt under de senaste åren och har blivit en ledande aktör inom dispenseringsindustrin i Kina med en bred kundbas, framför allt inom industrin för smarta telefoner och andra mobila enheter. Bolaget har en kompetent och marknadsorienterad ledningsgrupp och solid teknisk styrka. Jag är övertygad om att Axxon under Mycronics ledning snart kommer att vara ett globalt ledande varumärke inom dispenseringsutrustning.
Chen Long är entreprenören som grundade Shenzhen Axxon Automation Co.,Ltd 2008. Dessförinnan har Chen Long mångårig erfarenhet som entreprenör inom flera industrier och han startade sitt första företag 1996. Chen Long kvarstår som aktieägare i Axxon.
Förvärvet förväntas vara genomfört i slutet av september 2016, efter erhållande av nödvändiga godkännanden.

Comments are closed.