Student prisas för lösningar på framtida vattenbrist

Svenskt Vatten har instiftat ett pris till ”bästa examensarbete inom VA-området” för att skapa ökad uppmärksamhet och attraktivitet för området. Ida Sandström, som studerat civilingenjör naturresursteknik med inriktning miljö och vatten, får priset för examensarbetet ”Multikriterieanalys – Verktyg vid bedömning av framtida dricksvattenförsörjning”.

– Att Ida Sandström fått pris för bästa examensarbete visar att vi på Luleå tekniska universitet har ambitiösa och duktiga studenter. Det visar också att den utbildning våra studenter får hos oss bidrar till att de kan genomföra studier som ligger i framkant, säger Lisa Dahlén, utbildningsledare för civilingenjör naturresursteknik vid Luleå tekniska universitet.
Svenskt Vattens pris jury ger som motivering till priset: ” Det arbete som sammantaget bäst klarar kriterierna. Välskrivet och intressant examensarbete med en klar ansats och ett bra genomförande som är lätt att följa i rapporten.”
Examensarbetet handlar om ett aktuellt ämne, hur vi tryggar vattenförsörjningen på bästa sätt och visar på en metod för att göra ett riktigt val bland de alternativ som finns. Juryn för Svenskt Vattens pris, anser att Ida Sandströms arbete har både nyhetsvärde och relevans för VA-branschen. Många kommuner är i läget där en vattenbrist börjar visa sig, vilket inte har skett tidigare och många kommuner behöver därför arbeta med en mer långsiktig lösning på vattenförsörjningen. Examensarbetet visar en bra metod för att kunna underlätta detta arbete och juryn påpekar, att genom att arbetet utförts i en VA-organisation är det verklighetsnära.
Ida Sandström är mycket glad över att vinna priset:
– Det här var en stor och glädjande överraskning! Jag känner mig stolt att få ta del av det här priset. Att mitt arbete var bland i topp tre inom området var bara det en väldigt glädjande nyhet, men att jag även skulle vinna var inget jag hade väntat mig, säger Ida Sandström som numera arbetar som VA- och dagvattenutredare på WSP Group, ett globalt analys- och teknikkonsultföretag.
Priset är på 25 000 kr och delas ut på Vattenstämman i Karlstad 16-17 maj. Handledare för examensarbetet har varit Annelie Hedström, biträdande professor inom VA-teknik.

Comments are closed.