Strömsnålt chip för SDR

CEA-leti har utvecklat ett strömsnålt, rekonfigurerbart flerkärnigt chip för mjukvarudefinierad radio (SDR, Software Defined Radio) och kognitiv radio. Det är en digital basbandskrets, kallad Magli, som kan ställas om på bara 50 µs.

Magali är utvecklat för fjärde generationens mobiltelefoner och bygger på CEA-letis kraftfulla asynkrona (mesh) nät-on-chip (ANOC) som klarar 2,2 GB/s/länk. Kretsen innehåller 23 integrerade processorer avsedda för signalbehandling och databehandling på bit-nivå. Dessutom finns det en ARM1176 processor för "Medium Access Control".
Den mest kraftfulla innovationen gäller kretsens möjlighet till omkonfigurering. För första gången kan en hel basebandskrets konfigureras på mindre än 50μs (maximal tid). Typiska testfall visar 4 μs omkonfigurationstid (genomsnittligt observerad tid). Flera program kan dela datorresurser mellan två tekniker för radioaccess (RAT). Dessa två egenskaper gör Magali särskilt relevant för mjukvarudefinierad radio och kognitiv radio.
Att optimera effekthanteringen har varit ett mål under utvecklingen av detta chip. På basis av ANOC-tekniken kan 23 frekvensöar programmeras dynamiskt för att säkerställa bästa förhållande mellan prestanda kontra energi.
Som ett resultat drar kretsen mindre än 500 mW vid upp till 40 giga operationer per sekund (GOPS). Det är ett av de bästa mätresultat som har rapporterats i fråga om energieffektivitet för att chip med en hög grad av flexibilitet.

 

Comments are closed.