Strategi för nanoteknik

”Det behövs en delegation för att överblicka och samordna svenska insatser inom nanoteknik”, föreslår Vinnova.

Vinnova har på uppdrag av regeringen tagit fram en strategi för hur Sverige bör hantera möjligheter och risker i den snabba utvecklingen inom nanoteknikområdet.

”Strategin tar upp nanoteknikens möjligheter och risker och kopplar dessa till olika globala utmaningar. Sverige ska på olika sätt ta vara på nanoteknikens möjligheter för att möta ekonomiska, medicinska, tekniska och miljömässiga utmaningar. Strategin visar att det behövs ett bättre samspel i Sverige för att nå ökad kunskap och spridning av kompetens. Dagens splittrade situation är ett problem och hindrar utvecklingen”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Vinnova föreslår bland annat att det tillsätts en delegation som dels kan ge en bättre nationell överblick och dels kan samordna det internationella arbete som utförs av myndigheter och departement. Delegationen föreslås bestå av företrädare för regering, näringsliv, högskolor och myndigheter. Vinnova föreslår också att en policy ska ”binda samman” risk- och innovationsaspekter genom hela forsknings- och innovationsprocessen.

”Strategin visar att nanoteknik berör många områden och att det inte är önskvärt att samordna alla aspekter i en samlad "nanopolitik". För att ta vara på områdets potential behöver både möjligheter och risker relaterade till utvecklingen och användningen av tekniken beaktas”, enligt pressmeddelandet.

Arbetet med strategin har genomförts tillsammans med Vetenskapsrådet, Formas och Kemikalieinspektionen.

Comments are closed.