Strålningstolerant kraft för flyg och rymd

Från Microchip kommer en strålningstolerant spänningsregulator som klarar flyg- och rymdtillämpningar. Komponenten är baserad på en beprövad konstruktion för industribruk.

Kommersialiseringen av den s k LEO-(Low-Earth Orbit)-regionen medför förändringar för rymdforskning och satellitkommunikation på ungefär 2 000 kilometers höjd över jorden. För att satelliter ska fungera framgångsrikt och nå sina destinationer är det viktigt att välja komponenter som tål den tuffa rymdmiljön. Med avstamp i sin befintliga portfölj av strålningstoleranta produkter lanserar nu Microchip företagets första COTS-(commercial-off-the-shelf)-baserade strålningstoleranta kraftkrets – spänningsregulatorn MIC69303RT för 3 A och låg dropout (LDO). Den nya högströms- och lågspänningskretsen MIC69303RT är en krafthanteringslösning som riktar sig till LEO och andra rymdtillämpningar. Kretsen finns för prototypframtagning i både plast och hermetisk keramik för att tillgodose de krav som uppdragen ställer.

MIC69303RT är baserad på beprövade COTS-produkter, vilket underlättar preliminär utvärdering och tidig utveckling. Kretsen fungerar med en enda låg inspänning på mellan 1,65 V och 5,5 V och kan leverera så låg utspänning som 0,5 V vid hög ström, vilket erbjuder hög noggrannhet och ultra-låg ”dropout”-spänning på 500 mV under extrema förhållanden. MIC69303RT är en kompletterande strömlösning för Microchips strålningstoleranta rymdkvalificerade styrkretsar såsom SAM71Q21RT och PolarFire FPGA-kretsar inkluderande RTPF500TLS.

– MIC69303RT är Microchips första strålningstoleranta krafthanteringskrets med hermetisk keramisk kapsel, immunitet mot ”latch up” och förmåga att motstå strålningsdoser på totalt 50 krad, säger Bob Vampola, vice ordförande för Microchips affärsenhet för flyg-, rymd- och försvarsprodukter. Microchip har över 60 års rymderfarenhet i en omfattande portfölj som möjliggör för kunderna att välja produkter som är utformade att fungera tillsammans och påskynda konstruktionsprocessen.

MIC69303RT är utformad för tuffa flyg- och rymdtillämpningar och fungerar i temperaturintervall från -55°C till +125°C. Den kommer i kapslar med 8 och 10 ben med strålningstolerans upp till 50 krad. Det låga bruset från utgången är avgörande för känsliga RF-kretsar, efter reglering av switchad strömförsörjning och industriella krafttillämpningar.

MIC69303RT-kretsen är Microchips senaste rymdkvalificerade produkt och tillverkas i enlighet med följande krav enligt MIL klass Q eller Klass V: screeningtestning, kvalifikationstestning och TCI/QCI-specifikationer. Plasten som används för MIC69303RT är kompatibel med kvalitetskraven på högt tillförlitlig plast enligt fordonsstandarden AEC-Q100 kompletterade med ytterligare tester nödvändiga för rymdtillämpningar.

Comments are closed.