Strålningstolerant FPGA för bredbandiga rymdsystem

Från Microchip kommer RT PolarFire FPGA som är optimerad att möta de allra strängaste krav som ställs på rymdsystemens snabba datavägar med lägsta möjliga effektförbrukning och värmeavgivning.

Utvecklare av rymdelektronik använder strålningstoleranta FPGA-kretsar för att skapa inbyggda system som klarar den brutala uppskjutningsprocessen och fortsätter att fungera tillförlitligt i den tuffa rymdmiljön.
Ett ökat antal rymdtillämpningar kräver allt större beräkningsprestanda för att kunna sända bearbetad information snarare än rådata och därmed utnyttja jordanslutningens begränsade bandbredd på optimalt sätt. RT PolarFire FPGA möjliggör detta till väsentligt lägre kostnad och med snabbare konstruktionscykler än som tidigare varit möjligt med ASIC. Effekten minskar också markant jämfört med alternativet att använda FPGA-kretsar baserade på SRAM, samtidigt som kretsarna inte längre är känsliga för strålningsinducerade konfigurationsfel. RT PolarFire FPGA kommer med alla nödvändiga strålningsdata, specifikationer, kapseluppgifter och verktyg som kunderna behöver för att genast starta nya konstruktionsprojekt, där de till att börja utnyttjar den kommersiella versionen av kretsen.
RT PolarFire FPGA minskar effektförbrukningen till ungefär hälften av den för alternativa SRAM-baserade FPGA-kretsar av motsvarande densitet och prestanda. Kretsens icke-flyktiga (NV, Non-Volatile) SONOS-teknik gör att switchar kan implementeras i en mer energieffektiv arkitektur som minskar kostnaderna för utveckling och materiallista (BOM, bill of materials) tack vare en förenklad, mindre dyr och lättare kraftsystemkonstruktion, samtidigt som minimerad värmeavgivning minskar värmehanteringsproblemen.

Comments are closed.