AI-influencer intresserar unga för teknik

Högskolan Väst utvecklar en artificiell influencer för att göra fler ungdomar intresserade av teknik.


Maria Derner (kommunikationschef), Martin Hellström (rektor) tillsammans med forskarna Tobias Arvemo och Andreas de Blanche

Inom 15 år kommer Sverige ha en brist på 35 000 ingenjörer. För att locka fler unga till en framtid inom teknikyrken sjösätter Högskolan Väst nu projektet The Life of A.R.T (Artificial Research Technology). Projektet går ut på att ta fram en artificiell influencer som ska inspirera ungdomar om teknik.
– Vi ser ett behov av att kommunicera till en ung målgrupp för att behålla deras teknikintresse genom tonåren. Vi hoppas att den här satsningen ska väcka intresset för våra egna teknikutbildningar på Högskolan Väst, men också att andra lärosäten, företag och organisationer kan dra nytta av projektet, säger Martin Hellström, rektor på Högskolan Väst
Tanken är att influencern helt ska anpassas för sin uppgift. Första steget blir därför att skapa ett AI-verktyg som skannar data på sociala medier och identifierar intressen och beteenden hos målgruppen. Andreas de Blanche och Tobias Arvemo ansvarar för utvecklingen av AI-lösningen på Högskolan Väst.
– Det ska bli spännande att få vara med och utveckla ett projekt som är lika delar forskning och kommunikation, en kommunikation som är helt byggd på data, säger Andreas de Blanche, forskare inom data- och informationsvetenskap.
– Eftersom allt är mätbart när det kommer till digitala medier har vi en fantastisk möjlighet att optimera kommunikationen på ett bra sätt, fortsätter Tobias Arvemo, forskare inomnaturvetenskap och matematik.
Verktyget kommer kunna svara på vilken typ av personlighet influencern bör ha, vilken kanal hen bör finnas i och vilken typ av inlägg som attraherar målgruppen.

– En artificiell influencer ger oss nästan obegränsat med möjligheter, säger Maria Derner, kommunikationschef på Högskolan Väst. Vi kan befinna oss varsomhelst på jorden och i vilka sammanhang som helst. Samtidigt är det viktigt att vara transparenta och visa de utmaningar som ett nutida fenomen som AI-influencers medför. Därför kommer kommunikation om projektet att vara lika viktigt som själva influencern.
Projektet kommer ställa höga krav på Högskolan Väst, både ur ett tekniskt och ett etiskt perspektiv. Man hoppas därför på att ta in fler samarbetspartners som ser potentialen i att nå unga på ett nytt och spännande sätt.
– Vad vi vet har en artificiell influencer inte använts på det här sättet tidigare, säger Martin Hellström. Vi är fortfarande tidigt i utvecklingen så helt säkra är vi inte på vilken framtid de går till mötes. Ett av våra ledord här på Högskolan Väst är crazy enough, man måste våga pröva nya vägar för att komma framåt.

Trenden med artificiella influencers är förhållandevis ny men har vuxit så det knakar under det senaste året. En av de första artificella influencerna kom 2016 och heter Lil Miquela. Med sina 1,6 miljoner följare på Instagram är hon även en av de största i sin genre. Fenomenet har även spritt sig till Sverige. Tidigare i höst lanserade Ica en artificiell bebis vid namn Elis som man kan följa på Instagram.

Comments are closed.