Stort varsel vid Relacom

Relacom vill banta personalstyrkan med 491 personer i Sverige. Bakgrunden till varslet uppges vara att Relacoms kund Telia Sonera drar ner på antalet entreprenörer för drift, underhåll och leverans av det fasta kopparnätet i Sverige.

Personalminskningarna avser fälttekniker och administrativ personal som arbetar med Telia Soneras fasta kopparburna telenät i Sverige.

I Malmö, Jönköping, Örebro, Västerås, Uppsala, Gävle och Falun kommer en överlämning till nya entreprenörer att ske den 3 juni. I Stockholm, Karlstad, Uddevalla och Borås kommer överlämningen startas den 1 oktober. Relacom har också ett linjenätsavtal med Telia Sonera som är förlängt året ut.

Comments are closed.