Enea Linux på ARM från AMD

Enea har presenterat en mjukvaruplattform för AMDs ARMv8-baserade 64-bitars R-Seriesprocessor, bestående av operativsystemet Enea Linux och mellanmjukvaran Enea Element.

– Enea är vår ledande Linuxpartner för vårt R-serieschip. säger Dilip Ramachandran, Senior Director of Marketing, Communications Infrastructure Solutions, AMD Embedded Solutions. Tillsammans har vi byggt en mjuk- och hårdvaruplattform för tillverkare av telekominfrastruktur, med fokus på NFV (Network Function Virtualization) – dvs att frikoppla nätverksapplikationer och -funktioner från specialhårdvara i telekomnätverken.
Enea Linux accelererar prototypfasen i utvecklingsprojekten tack vare http://www.openenealinux.org, som gör det enkelt att konfigurera och testa en öppen binärversion av Enea Linux. I produktifierings- och lanseringsfaserna kan man antingen fortsätta med den öppna versionen, eller licensiera en kommersiell variant från Enea på exakt samma mjukvarubas. För att ytterligare reducera utvecklingstiden och -kostnaderna introduceras mellanmjukvaran Enea Element – ett ramverk som främjar hög tillgänglighet och underlättar applikationsutveckling på komplex, distribuerad hårdvara samtidigt som det tillhandahåller nödvändigt systemstöd för driftskritiska applikationer i nätverket

Comments are closed.