Stort program för Embedded Conference Syd

Embedded Conference Stockholm får i mars en avläggare i Malmö och programmet är nu publicerat. Planen var att det skulle vara ett program i mindre skala eftersom det är första året som ECS Syd planeras. Resultatet är dock att det ser ut att bli nästan lika omfattande som för storebror ECS i Kista.


Lars Johan Larsson, programansvarig för ECS Syd

Konferensen kommer att pågå i två dagar med tre parallella spår plus hands-on workshop och ett Demo Square, där utställarna får visa och demonstrera sina produkter. Talarna kommer från forskning och industri och är ledande internationella experten inom sina områden.

IoT integreras
I Kista hölls M2M och IoT som en separat konferens, men i Malmö kommer den att vara en integrerad del av ECS Syd. Ett helt spår under två dagar kommer att ägnas åt IoT. Som en del av ECS kommer IoT att fokusera på de delar av teknologin som är närmast de inbyggda systemen.

Faktum är att Things i IoT ska definieras som ”Saker som inte är datorer”. De flesta konferenserna inom området fokuserar på Internet med appar, telefoner, plattor och nu även glasögon. Embedded handlar om datorer i produkter som inte är datorer. På samma sätt kommer konferensen att fokusera på hela scenariot för IoT i dess rätta mening.

Programmet börjar med att titta på projekt som är praktiskt i drift, vilka erfarenheter som kan dras och aspekter om vad det innebär för framtida projekt. Sensorer och sensornätverk blir en stor del av programmet och även infrastruktur och säkerhet.

Programvara
Programvara får även det två hela dagar i programmet. C++ fortsätter att vara det dominerande språket inom embedded. En av anledningarna är att vi lär oss hela tiden att bättre använda språket. På ECS Syd ges djupgående presentationer om hur man skapar effektiv kod och säker minneshantering. Framtiden kan innehålla starkare typsystem och det forskas mycket om det. Det börjar bli dags att titta på det även för industriella tillämpningar.

Open Source är en viktig del av programmet. Inom embedded finns det största intresset inom operativsystemen. Det finns många aspekter på att göra Linux till en effektiv industriell lösning och att hantera realtidsproblematiken på ett säkert sätt. Att anpassa Android för embeddedapplikationer är också en utmaning. Att addera portar på ett enkelt sätt kräver nya verktyg. Vi får också en jämförelse mellan Linux och Android som visar för och nackdelar med de olika lösningarna.

Säkerhet
Säkerhet och test av programvara är ett område inom embedded som blir allt intressantare. Kostnaden för att testa system blir en allt större del av utvecklingsbudgeten. För att inte tala om de fel som följer med produkterna ut i fält.

Sessionen om test och kvalitet går in på att utveckla testbar kod, modellbaserad och automatiserad test. Debug är ett närbesläktat ämne och det får en egen session. Det handlar bland annat om att bygga in självtest och att testa system i realtid. En hands-on workshop finns också på programmet. Det lär dig hur man gör debug på ett professionellt sätt.

Hårdvara och pengar
Hårdvara har också ett spår i programmet. Lågeffektkonstruktion, EMC och standardutveckling inom små och kostnadseffektiva COST moduler är några punkter på programmet.

Till sist handlar det om pengar. VINNOVA och branschföreningen Svensk Elektronik presenterar strategiska program för att ekonomiskt stödja svensk elektronikutveckling. En stor satsning görs både på nationell och också på EU nivå.

Comments are closed.