Digital fördistorsion

Nujira har tagit fram en lösning för digital fördistorsion som är optimerad för att användas tillsammans med företagets effektmodulator Cooltech-h i basstationer för mobiltelefoni.

Fördistorsionslösningen kallas Coolteq-b. Den kan tillsammans med Cooltech-h ge bättre än 55 dB ACLR (adjacent channel leakage power ratio, dvs undertryckning av utsänd effekt i grannkanalen) eller 60 dB tillsammans med en traditionell förstärkare.
Cooltech-h bygger på Nujiras patenterade HAT-teknik. Den innebär en mycket snabb (bredbandig) modulator att användas i ett system för följning av en modulerad signals envelop och återskapande av denna i slutsteget (EER, envelope evaluation and restauration). Framför allt höjer metoden verkningsgraden i RF-förstärkaren men kan också utnyttjas för att åstadkomma ett system som täcker ett stort frekvensområde med få slutsteg.

Comments are closed.