Storsatsning på millimetervåg

Agilent lanserade i anslutning till Microwave Week i Paris i ett slag en rad nya instrument för mycket höga frekvenser. Instrumenten har egenskaper som tidigare inte varit möjliga att realisera i kommersiella instrument. Dessa instrument behövs bland annat för framtida radarsystem eller för system enligt nästa generations mobiltelefoni.

Sidbandsbrus kan dölja en dopplerskiftad, reflekterad radarsignal.

Agilent har lanserat en rad nya instrument för millimetervågsfrekvenser. Det är framför industrierna för försvar, flyg- och rymdfart samt senaste system för 3G/4G mobiltelefoni som ställer ökade krav på högre frekvenser, lägre fasbrus och högre precision.

– En drivkraft för instrumentutvecklingen har varit att militära kunder kräver instrument för att utveckla radar för att upptäcka extremt små objekt, sade Jim Curran, Agilents marknadschef för divisionen för mikrovåg och kommunikation under en presskonferens nyligen.
– För att upptäcka små objekt som UAVer och i nästa generations radar ännu mindre objekt, måste radarfrekvenserna höjas till millimetervåglängder.
Upplösningen ökas genom att gå från X-bandet till Ka-bandet (40 GHz). För att kunna upptäcka långsamt rörliga objekt, t ex människor i rörelse, vilka resulterar i låga dopplerskift, måste sidbandsbruset sänkas jämfört med tidigare.
Kommunikationssystemens bredare kanaler ökar känsligheten för amplitud- och fasdistorsion. Exempelvis kräver OFDM högre dynamik och mindre fasbrus för att särskilja de enskilda bärvågorna och deras modulation.
Tidigare i år presenterade Agilent signalanalysatorn PXA. Den bygger på en teknik, noise floor extension, som sänker brusgolvet med 12 dB.
Fasbruset i signalgeneratorer i PSG-serien kan med optionen UNY sänkas med ca 5 dB inom 10 Hz och med kring 12 dB i området 3 kHz till 100 kHz från centerfrekvensen.
För 10 år sedan kom programvaran 89600. Nya Agilent 89600B kan analysera mera komplexa signaler, t ex från 4×4 MIMO. Signalens förändring med tiden åskådliggörs genom dess kumulativa historia eller med ”persistence”.
Nätverksanalysatorn PNA-X, som kom 2007, kan nu fås i en version för 67 GHz och med utbyggnad nå 110 GHz. Den har 4 portar och kan nu även byggas ut till 16 portar!
N5247A 67 GHz PNA-X kan med en och samma uppkoppling mäta förstärkning/kompression som funktion av frekvensen, intermodulation som funktion av frekvens eller effekt, brusfaktor, spektrum, pulsade S-parametrar samt frekvensomvandlande enheter.

 

Comments are closed.