Stororder till Kongsberg Satellite Services

Norges största beställning inom satellitverksamhet undertecknades idag av Kongsberg Satellite Services (KSAT). Kund är det amerikanska företaget Digital Globe (DG).
KSAT har blivit utsedd till leverantör av markstationer och beställningen omfattar huvudsakligen leveranser av tjänster från KSATs mid-latitudestationer (stationer mellan 30 och 55 breddgraden). Stationerna kommer att kontrolleras från KSATs huvudkontor i Tromsø.

Kontraktet är 6-årigt med en option på ytterligare 4 år. Kontraktet är värt 650 miljoner norska kronor och om hela optionen löses ut, 1,1 miljarder norska kronor.

KSAT är en kommersiell leverantör av tjänster knutna till kontroll- och mottagning av data från satelliter i polär bana och företaget ägs till lika stora delar av Kongsberggruppen och av norska Närings- och handelsdepartementet. KSAT har sitt huvudkontor i Tromsø och har markstationer i Tromsø, Svalbard, Grimstad, och Antarktis. KSAT är bra lokaliserat för TT&C (Telemetri, Tracking & Control), stöd vid uppskjutning av satelliter, mottagning av data och ”nära-realtids”-jordobservationer. Företaget omsatte 250 miljoner norska kronor 2009 varav 85 procent från export och spår även en fortsatt expansion i framtiden.

Idag har KSAT 47 antenner och som tillägg till kontroll av satelliter erbjuds tjänster såsom detektering av oljeutsläpp, is/isberg och information som kan användas för att kartlägga skog samt andra miljörelaterade aktiviteter. Företagets station på Svalbard används huvudsakligen för att ta emot data som används för meteorologiska tjänster i Europa och i USA.

Vidare är KSAT huvudleverantör av marina övervakningstjänster till EU-organet European Maritime Safety Agency (EMSA). Företaget globaliserar nu sina tjänster och utökar sitt nät av markstationer med nya stationer i Dubai, Singapore, Indien och Sydafrika (KSAT mid-Latitude). Dessa ska bland annat användas för tjänster till DG, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.