Störningsfri drivning i Industri 4.0-miljö

Analog Devices isolerande störningsteknologi, iCoupler , finns i den nya, dubbla drivkretsen ADuM4122. Isoleringsteknologin minimerar risken för elektromagnetiska störningar i tuff industrimiljö. Kretsen har också programmerbar stig/falltid för att kunna uppfylla kraven på EMC.

Elmotordrivna system står för 40 procent av världens elkonsumtion, enligt international Energy Agency. Därför ger förbättringar i motorernas verkningsgrad stora vinster vad gäller såväl ekonomi som miljö. Med ökad industriautomation och IoT  i smarta fabriker ökar intresset för intelligent teknologi och nya möjligheter för att uppnå maximal effektivitet.

ADuM4122 är den första krets som enkelt löser problemet genom att från användarkommando kunna styra hur snabbt en MOSFET eller IGBT slår till eller ifrån för att styra motorströmmen. Detta kan göras under drift. Kretsens dubbla drivensteg växlar mellan två spänningsderivator (stig/falltider) vilka väljs med en digital signal.

Många befintliga diskreta eller komplexa integrerade lösningar har 20 eller fler stift, att jämföra med ADuM4122 som har bara åtta stift och som fungerar i olika driftförhållanden.

Comments are closed.