Stora organisationsförändringar hos Renesas

Den japanska halvledartillverkaren Renesas fortsätter sitt arbete för att komma tillbaka till lönsamhet. Dagens besked visar hur organisationen skall förändras så att en lång rad dotterföretag samlas i ett enda företag. Verksamheten för kapsling och test läggs i ett separat företag.

Organisationsförändringen kommer att ske i flera steg och skall vara klar 1 april 2014. Det hela visas grafiskt i fig 1.


Fig 1 (klicka här för större bild)

För front-end-verksamheten innebär det följande:
1. Kristalltillverkningen hos Renesas Northern Japan Semiconductor, Inc knoppas av och flyttas till det helägda dotterföretaget Renesas Kofu Semiconductor, Co.
2. Alla aktier i Renesas Kofu Semiconductor köps av Renesas
Naka Semiconductor Co.
3. Renesas Naka Semiconductor, Renesas Semiconductor Engineering Corp och Renesas Kofu Semiconductor slås samman till Renesas Naka Semiconductor.
4. Front-end-delen av Renesas Semiconductor Kyushu Yamaguchi Co. knoppas av och går upp i Renesas Kansai Semiconductor.
5. Renesas Kansai Semiconductor och Renesas Naka Semiconductor slås samman. Kvar blir Renesas Kansai Semiconductor.
6. Front-end-delen av Renesas Electronics knoppas av och flyttas till Renesas Kansai Semiconductor.
7. Renesas Yamagata Semiconductor Co. slås samman med Renesas Kansai Semiconductor.
8. Renesas Kansai Semiconductor, som nu ansvarar för hela front-end-verksamheten byter namn till Renesas Semiconductor Manufacturing Co. med huvudkontor i Hitachinaka.
Back-end-verksamheten kommer på samma sätt att organiseras om i flera steg (9-12 i fig 1). Resultatet blir Renesas Semiconductor Package & Test Solutions Co. med huvudkontor i Takasi.


 Fig 2 (klicka här för större bild)

Fig 2 visar resultatet efter alla omorganiseringar. Två dotterföretag, med väldefinierade arbetsuppgifter, ersätter det sammelsurium av dotterföretag av dotterföretag som finns idag. Förhoppningen är att detta skall leda till bättre effektivitet och en organisation som har lättare att reagera på marknadens förändringar.

Comments are closed.