Öppen Linux för embedded

Enea lanserar Open Enea Linux, en helt öppen version av en kommersiell embedded Linux-distribution med tillhörande ekosystem. Linux-versionen är enkelt flyttbar, skalbar och har en öppen Eclipsebaserad verktygssvit.

Open Enea Linux kommer att stödja en rad populära utvecklingskort och först ut är Freescales TWR-P1025.
– Det stora värdet av Open Enea Linux är att den förenklar utvecklingen för och användningen av inbyggda enheter och gör det enkelt att lägga till nya Linuxpaket med nya funktioner, säger Daniel Forsgren, SVP Product Management. Prototypfasen inom en rad tillämpningar i bl a telekom kan därmed göras mycket effektiv och snabb.
Enea är ett aktivt företag inom öppen källkod och Linux och bidrar i organisationer som The Yocto Project och Linaro. Företaget ser Open Enea Linux som en naturlig fortsättning på sitt engagemang i öppen källkod och som en naturlig mötesplats för både professionella Linux-användare och entusiaster.

Comments are closed.