Steve Herd ny vd för Elfa Distrelec

Elfa Distrelec meddelar att Steve Herd har utsetts till ny vd med verkan från den 2:a september 2019.

Herd drivs av möjligheten att förvandla och utveckla företaget och har haft en nyckelroll i Elfa Distrelecs arbete för att växa och nå framgång sedan 2015. I hans senaste roll som chef över kunderbjudanden och produktchef har han gått i bräschen för effektivare interna strukturer för processer och kommunikation. Framgången med detta återspeglas i de externa kontakterna med företagets nätverk av leverantörer och kunder.
– Med mer än 22 års erfarenhet inom distribution av komponenter är Steve bäst lämpad för att ta över rollen, säger Neil Harrison, vd för TeCo-avdelningen hos Datwyler. Hans förmåga att kombinera ett intensivt fokus på hög prestanda med en ledarskapsstil som bygger på att stötta och samarbeta har återspeglats i engagemangsundersökningar.
– De senaste fyra åren har jag sett Elfa Distrelec övervinna utmaningar och hinder för att förbli branschledande inom komponentdistribution och teknikresurser, säger Steve Herd. Vi har vissa utmaningar kvar framför oss men internt har vi de resurser, plattformar och den personal som krävs för att ta oss an framtiden. En sak som inte kommer att förändras är vår förmåga att förse våra kunder med de produkter, verktyg och den support som de behöver, på en och samma plats.

Comments are closed.