Statliga pengar till kraftelektronik

Ett nytt statligt initiativ avser att öka Storbritanniens andel av marknaden för kraftelektronik.

Den globala marknaden för kraftelektronik är värld ca 135 miljarder pund och ett nytt statligt program, PowerElectronicsForum, avser att öka Storbritanniens marknadsandel. PowerElectronicsForum leds av IET, NMI och Knowledge Transfer Network covering electronics (ESP KTN).
Programmet är flerårigt och skall försöka hitta viktiga och banbrytande teknologier som kan exploateras av brittisk industri.

Comments are closed.