12 bit magnetisk positionsgivare

Från det tyska företaget iC-Haus kommer universell magnetisk positionsenkoder med 12 bit upplösning. Typiska användningsområden är inom industrin, i fordon och i medicinska applikationer.

Kretsen iC-MHL200 är en integrerad systemkrets för linjär kodning eller vinkelkodning. I kombination med magetband eller hjul med magnetiska poler kan man åstadkomma en robust enkoder.
Kretsen är kapslad i TSSOP20. den innehåller en Halleffektsensor som är anpassad till magnetpoler på 2 mm avstånd från varandra (”pich-avstånd”).
Internt är signalförstärkningen kompenserad för sensorsignalernas avvikelser på grund av temperatur eller variationer i arbetsgapet. Inkrementella signaler (AB-kvadratur och Z-index) och kommuterande signaler (UVW) ges ut från RS422-kompatibla drivutgångar.
En yttre referenssignal kan användas för att grinda interna indexerade Z-signaler för att skapa en absolut noll-puls. den linjära upplösningen är 4096 steg per varje magnetisk signalperiod av 4 mm. det motsvarar en inkrementell förskjutning av bara 1 µm.
Den snabbaste inkrementella utfrekvensen är 8 MHz. linjära rörelser med upp till 8 m/s kan följas fullständigt, med 12 bit upplösning.
UVW-kommunikationssignalerna finns för 2- och 4-pols konfigurering av linjära motorer.
Typiska användningsområden är inom industrin, i fordon och medicinska applikationer, sådana som: Positionsstyrning och positionsinhämtning, linjär styrning/styrning av rotationshastighet, motorstyrning och som ersättare  för optiska inkrementella enkodrar.
Ytterligare seriella data ges i ett synkront gränssnitt för SSI/dubbelriktad Biss-C . Biss-C används för att konfigurera kretsen. Inställningarna lagras permanent i ett OTP-ROM.
Kretsen iC-MHL200 matas med +% V (±10 procent) och har ett temperaturområde från -40 till 125°C.
Läs mer på http://www.ichaus.de

 

Comments are closed.