Startar samarbete kring energiskörd

ZigBee Alliance och EnOcean Alliance, ett konsortium för batterilös, trådlös teknik för smarta byggnader och smarta hem, meddelar att de båda organisationerna kommer att samarbeta kring att kombinera fördelarna med EnOcean trådlösa teknik för energiskörd med den nyligen ratificerade energisnåla radiostandarden ZigBee version 3.0. i frekvensbandet 2,4 GHz som anpassats för IoT produktutveckling.

Samarbetet innebär att de båda allianserna kommer att skapa en arbetsgrupp och dra nytta av sina respektive fördelar, synergieffekter och framsteg inom standardisering. Målet är att skapa en öppen, global specifikation med fokus på energiskörd för trådlös kommunikation och ge stöd åt ett bredare spektrum av självförsörjande IoT sensorlösningar, Inte bara för fastighetsautomation utan också för konsumentprodukter där Zigbee har ett fotfäste.

– Vi är mycket glada över att EnOcean Alliance bidrar med sin energiskördexpertis och enhetsprofiler till ZigBee 3.0 ekosystemet, säger Tobin Richardson, vd och ceo för ZigBee Alliance.

– Vårt mål med ZigBee 3.0 är att tillhandahålla en enande IoT-standard som förenklar produktutvecklingen och samtidigt minskar industrins fragmentering samt öppnar upp nya möjligheter för marknadstillväxt. Avtalet med EnOcean Alliance är ett viktigt första steg på den inslagna vägen.

­– Det här är ett stort nästa steg på vägen mot interoperabel IoT, från två branschledande organisationer som kombinerar sin expertis och sitt inflytande för att bidra till att göra denna vision till verklighet, säger Graham Martin, ordförande för EnOcean Alliance. Den globalt tillgängliga frekvensen 2,4 GHz är nyckeln till konsumentmarknaden.

­– Detta kommer att ge våra medlemmar tillgång till nya regioner och kompletterande tillämpningsområden för att utöka sin verksamhet för självförsörjande innovationer och är ett perfekt tillägg till EnOcean Alliance etablerade marknad för smarta byggnader i sub-1 GHz, vilket fortsatt kommer att vara ett viktigt fokus för oss.

En teknisk arbetsgrupp med representanter från ZigBee Alliance och EnOcean Alliance kommer att byggas upp för att definiera de tekniska specifikationer som krävs för att kombinera standardiserade EnOcean Equipment Profiles (EEPs) med ZigBee 3,0-lösningar. Allianserna planerar att slutföra definitionen av den tekniska specifikationen och dela information om tillhörande samverkande marknadsföring och affärsverksamhet under det andra kvartalet 2016. För att stödja utvecklingsprocessen omfattar ZigBee 3.0 nu allt från det fysiska lagret till applikationsnätverkslagret, och omfattar certifiering och "branding” för förbättrad Interoperabilitet inom ett växande utbud av marknadssegment.

Comments are closed.