HH och Amrita inleder samarbete

Högskolan i Halmstad (HH) har inlett ett samarbete med Amrita University där svenska och indiska forskare nu startat upp ett unikt gemensamt forskningsprojekt inom inbyggda system, vars svenska del finansieras av Vinnova med 5,8 miljoner kronor.

 – Det här forskningsprojektet kommer att leda högskolan in på en ny internationell arena, både vad gäller samarbete med industri och med akademi. Vi har internationellt starka industriella samarbetspartners i forskningsprojektet, till exempel Texas Instruments, som kommer att delta i våra regelbundna projektmöten, säger Zain-ul-Abdin universitetslektor vid Högskolan i Halmstad och nationell koordinator för forskningsprojektet som inleddes i december 2015.

Vinnova beslutade nyligen att tilldela den svenska delen av projektet 5,8 miljoner kronor. Finansieringen gör det möjligt för både Högskolan i Halmstad och det indiska lärosätet Amrita University att anställa ytterligare forskarstudenter och finansiera den gemensamma forskningen. Amrita University ligger i Bangalore, en stad som enligt HH anses vara Indiens nav för IT-utveckling.

– Tillsammans med forskarna i Indien ska vi utveckla, undersöka och utvärdera avancerade inbyggda datorplattformar. Vårt fokus är att ta fram flexibla hårdvaruarkitekturer och förenklad programmering för inbyggda system, säger Zain-ul-Abdin.

Förhoppningen är också att Högskolan i Halmstads nya kontakter i Indien även leder till fler studentutbyten och rekryteringar, både på grund-, avancerad- och forskarnivå.

Comments are closed.