Oscilloskop med boundary scan-test

Saabs egenutvecklade testprogramvara för bounary scan har nu tagit plats i ett oscilloskop från Rohde & Schwarz. Den lämpar sig väl för lab-bruk där man snabbt vill kunna se vad som händer även i fysiskt onåbara anslutningspunkter.

Under sommaren klev Rohde & Schwarz in på oscilloskopmarknaden. Oscilloskopen präglas av en hel del nytänkande, bland annat vad gäller triggning (digital) och ergonomi i form av "touch-skärm" där man med ett finger enkelt kan dra upp gränser för tillåtna mätvärden.
Ytterligare nytänkande ser vi nu i en lösning som utvecklats i ett samarbete mellan Saab i Järfälla och Rohde & Schwarz. Det är en programvara som gör att oscilloskopet kan läsa av boundary scan-kedjor.
– Det här ger klart större möjligheter för oscilloskopanvändare, säger Thomas Hallin, Rohde & Schwarz.

Dolda mätpunkter
Tyvärr är många mätpunkter oåtkomliga för en oscilloskopprob. Det gäller inte minst för kretsar i BGA-kapslar där det är omöjligt att fysiskt nå lödkulorna under kretsen. En vedertagen metod idag är att använda boundary scan. De flesta digitala kretsar med en komplex funktion innehåller stöd för denna metod. Inte minst används den av komponenttillverkarna själva för att de skall kunna kontrollera och testa kretsarnas interna funktion.
Många kretskort är utformade för att kunna testas och verifieras med boundary scan genom att koppla ihop komponenterna till en eller flera kedjor. Dessutom kan denna kedja användas i utvecklingsskedet för intern eller extern kontroll och avkänning. Då kombinerar man ofta boundary scan med att mäta med oscilloskop för att se i detalj vad som händer. Så vad vore naturligare än att kombinera dessa båda mätmetoder i ett och samma instrument?

Ny programvara
Saabs nya programvaran heter TSTAP-Explorer och den körs under Windows i instrumentets inbyggda dator. Utvecklingen av TSTAP-Explorer slutfördes under sommaren.
Vi har tidigare beskrivit Saabs inbyggda boundary scan programvara, kallad Embedded Boundary Scan Test. Se EiN 2010 nr 2, sid 18 (Artikeln är elektroniskt publicerad och kan ses via vår hemsida). Men till skillnad från de tidigare lösningarna TSTAP-PG (automatisk testmönstergenerator, under Windows), TSTAP-RT (körmiljö), TSTAP-EMB (embedded), som främst var ägnade verifiering, produktionstest och felsökning, är den nya TSTAP-Explorer direkt avsedd för konstruktörer och lab.
– Presentationen på skärmen sker grafiskt i så stor utsträckning som möjligt, förklarar Mikael Löfbom, konstruktör av Saabs boundary scan-lösningar.

Enkel igångkörning
TSTAP-Explorer kräver ingen nätlista eller programgenerering! I stället använder programmet grafiska beskrivningar för kedjan av komponenter med boundary scan-gränssnitt (BSI).

Programmet använder de av kretstillverkaren tillhandahållna komponentbeskrivningarna, så kallade BSDL beskrivningar för kontroll av kedjan. Detta innebär att man kommer väldigt snabbt och enkelt igång. Kedjan kan också lätt ändras eller kompletteras med ”drag-and-drop” om man t ex vill koppla ihop flera kedjor.
En mycket användbar funktion är den grafiska visningen av tillstånd för varje pinne på exempelvis en BGA.
Olika färger representerar olika tillstånd för respektive anslutningspunkt.


I det här fallet visas med färger tillstånd för alla anslutningspunkter för en FPGA i BGA-kapsel.
Eventuell triggning kan göras med oscilloskopprob på någon åtkomlig pinne på kretsen. Med denna mätmetod går det att kartlägga en krets funktion på ett sätt som inte är möjligt enbart med oscilloskop.
Vid kontroll av anslutningar på kretskort mellan komponenter med hjälp av boundary scan sätts initialt alla anslutningspunkter i tri-state-läge. Med ett manuellt test blir det möjligt att sätta valfri anslutning till tillstånd hi/low/toggle samt att känna av tillstånd för varje vald anslutningspunkt.
Med automatiserat test kan man hitta anslutningar (eller oönskade kortslutningar) mot en given, utvald anslutningspunkt. Och man kan se anslutningar mellan två eller flera, givna anslutningspunkter. 

 

Comments are closed.