Standarder för smarta elnät och kommunikation

Amerikanska NISTs Styrgrupp Smart Grid Interoperability Panel (SGIP) är överens om nya standarder och en uppsättning riktlinjer, viktiga för att de sedan länge planerade, så kallade smarta elnäten ska bli en realitet.

De båda famtagna dokumenten adresserar behovet av trådlös kommunikation mellan nätanslutna enheter likväl som möjligheten att uppgradera hushållens elmätare när de smarta elnäten utvecklas.

Dokumenten som identifierats av SGIP, tillsammans med andra standardutvecklingsprojekt, kallas "Priority Action Plans” (PAPs) som beskriver kritiska behov för att realisera energieffektiva, moderna kraftnät med sömlösa, driftkompatibla delar. SGIP, en grupp bestående av offentliga och privata organisationer, skapades av National Institute of Standards and Technology (NIST) för att samordna utvecklingen av konsensusbaserade Smartgrid-standarder.

Nästan varje hus har en elmätare, och "Meter Upgradeability Standard" (PAP 0) är utformad för att se till att den nya generationen av smarta elmätare inte blir föråldrade. PAP 0 syftar till att "framtidssäkra" dessa elmätare, enligt Paul Molitor, Industry Director for Smart Grid vid the National Electrical Manufacturer’s Association,

"Mer än 50 miljoner hus över hela landet kommer att behöva nya mätare för att få de smarta elnäten att fungera, och PAP 0 kommer att säkerställa att denna betydande, initiala investering i tid och pengar skyddas,” enligt Paul Molitor. "PAP 0 gör det möjligt att uppgradera en elmätare allt eftersom normer utvecklas, och att göra det på distans."

"Guidelines for Assessing Wireless Communications for Smart Grid Applications " (PAP 2) omfattar standarder som är nödvändiga för trådlös kommunikation mellan alla enheter som är anslutna till smarta elnät – inte bara elmätaren i ett hus – utan också det breda spektrum av komponenter som finns i produktionsanläggningar, transformatorstationer och överföringssystem, som krävs för att hålla energin flödande bland de otaliga punkterna i stamnätet.

"Teknik som Wi-Fi och Bluetooth var inte utformade med smarta elnät i åtanke, säger NIST: s Nada Golmie. "Vad PAP 2 gör är att se till att alla tekniker som vi använder – off-the-shelf eller inte – kommer att tillhandahålla de funktioner nätet behöver."

”För att ge ett exempel – det kan finnas en mycket mindre tolerans med förseningar mellan sändning och mottagning eller avbrott för signaler mellan nätets enheter än det finns bland allmän datakommunikation, såsom mobiltelefoner. PAP 2: s mål är att specificera trådlös teknikprestanda som är ”grid-värdig”, säger Golmie.

"Vi skulle vilja att säljare och normgivande organisationer blir medvetna om de funktioner en ”grid-värdig” teknik kommer att ha, säger hon. "Vi försöker att underlätta för ett samtal mellan teknikutvecklare och nätoperatörer, för att säkerställa att alla står på samma sida. Det är svårt att göra det utan hårda siffror om hur enheter måste uppföra sig, och PAP 2 ger dessa siffror. "

En ingång till mer information finns via den här länken .

Comments are closed.