ST-NXP Wireless är igång

Den sammanslagning av de trådlösa delarna av NXP och STMicroelectronics som offentliggjordes i början av april träder nu i kraft. Företaget startar sin verksamhet 2 augusti och leds av Alain Dutheil, hittills COO hos STMicroelectronics. Ledningsgruppen har medlemmar både från STMicroelectronics och NXP. Huvudkontoret för ST-NXP Wireless ligger i Genève, men de flesta av de ca 7 500 anställda  finns i de lokalkontor som är spridda över hela världen. Bland annat finns kontor i Sverige och Finland.
Det nya företaget har vid starten ca 350 miljoner dollar "på banken". De ingående delarna omsatte ca 3 miljarder dollar under 2007 och förväntningen är förstås att omsättningen skall öka. Bland kunderna fins de största mobiltelefontillverkarna och ST-NXP Wireless är redan från starten en av de tre största tillverkarna av halvledare till mobiltelefoniindustrin. Företaget gör bland annat större delen av halvledarutvecklingen för Nokia.

Comments are closed.