Saab Space blir schweiziskt

Den schweiziska flyg-, rymd- och försvarskoncernen RUAG kommer att ta över Saab Space så snart respektive länders konkurrensmyndigheter ger sitt godkännande. Det betyder att Saab AB avyttrar 100 procent av sina aktier i Saab Space AB, inklusive det österrikiska dotterbolaget Austrian Aerospace, till schweiziska RUAG Holding AG.
– Så tidigt som i november 2007 såg vi att det fanns skäl att överväga en försäljning. Orsaken är att det inte har gått att nå tillräckliga samordningsfördelar med övriga verksamheter inom Saab och därmed inte heller de möjligheter till tillväxt och lönsamhet som är önskvärda. Nu när det pågår en konsolidering av rymdindustrin i Europa är det rätt tillfälle att genomföra förändringen, säger Saabs VD Åke Svensson.
Saab ställde vi upp två villkor för att genomföra affären: att det ska en vara en professionell köpare med ambitionen att vidareutveckla verksamheten och att det ska vara ett marknadsmässigt pris.
– Med RUAG har vi funnit en överenskommelse som uppfyller båda dessa villkor. Priset är acceptabelt för båda parter och RUAG är ett bolag som vi bedömer har förmåga att ytterligare utveckla verksamheten i Saab Space, avslutar Åke Svensson.
Försäljningspriset på aktierna uppgår till 335 miljoner kronor. Utöver det fasta priset har Saab möjlighet att erhålla ytterligare ersättning om Saab Space ger långsiktigt positivt resultat. Transaktionen bedöms generera en reavinst under 2008 på cirka 100 miljoner kronor.
Saab Space är en ledande oberoende leverantör av avancerad rymdutrustning: datorsystem, antenner och mikrovågselektronik för satelliter och adaptrar och separationssystem för bärraketer. Saab Space huvudkontor ligger i Göteborg med en avdelning för mekaniska system i Linköping. Saab Space har också ett helägt dotterbolag i Wien, Austrian Aerospace, med fokus på digital signalbehandling, komponenter för temperaturkontroll, avancerade mekanismer samt stödutrustning för montering och test av satelliter. 90 procent av Saab Space försäljning under 2007 var exportrelaterad.
RUAG-gruppen är en internationell flyg, försvar och rymdspecialist med hög teknologisk kompetens. RUAG Holding AG är helägt av schweiziska staten och har huvudkontor i Bern. Utvecklings- och produktionsavdelningar finns i Schweiz, Tyskland och Sverige. RUAG Aviation & Space är en ledande leverantör av komponenter och integration av system för militära och civila tillämpningar och är sedan flera år en pålitlig partner till Europeiska rymdsamarbetsorganisationen ESA och till flera globala rymdföretag.

Comments are closed.