Spuriosfri 12 bit A/D samplar 1 GSa/s

Texas Instruments har lanserat industrins första 12 A/D-omvandlarkrets som klarar 1 GSa/s. Den kan användas i trådlös kommunikation, i militära tillämpningar som exempelvis radar och för snabb datainsamling i mätinstrument.

Snabb sampling på ingången brukar betyda att impedansen varierar i takt med samplingen, vilket i sin tur ofta leder till att signal/brusförhållandet sjunker.
Texas Instruments nya A/D-omvandlare, ADS5400, har en buffert på ingången för att ge konstant impedans och konstruktionen har för övrigt optimerats för att ge stort signal/brusförhållande, 59 dBFS inom första Nyqvistområdet där också ett spuriosfritt område på 75 dBc (SFDR, som anger hur mycket frekvenser är undertryckta i förhållande till maximal utstyrning) anges, och 58 dBFS och 70 dB SFDR för Nyqvistområdet kring 1000 MHz.
Ingångens stora bandbredd, på 2,1 GHz, kan utnyttjas genom att undersampla, vilket passar för applikationer med bandbredder upp till 200 MHz.
Ett känt knep för att kunna sampla snabbare är att interfoliera ("interleave") flera A/D-omvandlare. Två eller flera ADS5400 kan användas på detta sätt.
Två A/D-omvandlare skulle kunna användas för I- respektive Q-kanaler, efter mellanfrekvensdelen i en mottagare. I en sådan tillämpning är det ytterst viktigt att I- respektive Q-kanalerna har exakt samma förstärkning och är åtskilda precis 90°. ADS5400 är förberedd för en sådan applikation genom att den internt har justermöjligheter för förstärkning, fas och även offset.
I kretsen ingår även temperaturreglering. Utgångarna ger enkel- eller dubbelbussanslutning till DDR enligt LVDS.
ADS5400 har börjat säljas och kostar 775 dollar i 100-kvantiteter. Det finns också ett utvecklingskort, TSW1200EVM, som är prissatt till 1299 dollar. Tillsammans med Texas Instruments kort för digital datafångst, TSW1200EVM, bildar det en miljö för utvärdering av A/D-omvandlingen.

 

Comments are closed.