Ny SEMI-standard ska försvåra piratkopiering av IC

Problemet med piratkopiering av integrerade kretsar ökar. Men nu har den globala industriorganisationen SEMI släppt standarden SEMI T20 och de underordnade standarderna T20.1 och T20.2, utformade för att identifiera förfalskningarna.

SEMI T20 och dess underordnade standarder SEMI T20.1 och SEMI T20.2 täcker praxis för identitetskontroll (så kallad autentisering) för alla delar i handelskedjan och därigenom ska antalet illegala, förfalskade artiklar på marknaden minskas. Den vad som uppges vara automatiserade, pålitliga och säkra tekniken för produktautentisering som täcks av dessa standarder kan genomgående användas vid nyckelpunkter i försörjningsleden och på så vis minska antalet oavsiktliga köp av förfalskningar till ett minimum, på ett sätt som uppges vara både lätt och relativt billigt att implementera.

Det var The Semiconductor Industry Association (SIA) Anti-Counterfeiting Task Force som bad SEMI:s kommitté för spårbarhet att utveckla en uppsättning globala, öppna, konsensusbaserade industristandarder som täcker: 1. En övergripande systembeskrivning, 2. Objektmärkning 3. Tjänstekommunikationen vid identitetskontroll och 4. Så kallad Authentication Service Body (ASB) qualifications.

Standarderna är ett resultat av det arbete som lagts ner av spårbarhetskommitténs medlemmar i USA och Japan under de senaste åren och täcker idag tre av ovanstående fyra områden. I det fjärde området kommer de olika kommunikationslänkarna att beskrivas mer i detalj.

Även om systemet ensamt inte kan förhindra kopiering eller stöld av kod kan det på ett effektivt sätt upptäcka att ett sådant bedrägeri har skett och trots att standarderna avser halvledarkretsar och enheter kan procedurerna även användas för andra elektronikkomponenter och typer av produkter, enligt SEMI.

Mer information finns på www.semi.org/standards.

SEMI är en global industriorganisation som servar elektroniktillverkarnas försörjningskedjor inom industrierna för mikroelektronik, displayer och fotovoltaik (el direkt från solljus med hjälp av solceller). SEMI har kontor i Austin, Bangalore, Beijing, Bryssel, Hsinchu, Moskva, San Jose, Seoul, Shanghai, Singapore, Tokyo och Washington, D.C.

Comments are closed.