Spetsutbildning steg i rätt riktning

Att tillåta spetsutbildningar på gymnasiet är ett stort steg framåt, äger Peter Larsson, samhällspolitisk direktör vid Sveriges Ingenjörer. Spetsutbildning för teoretiskt lagda elever är lika självklart som idrottande ungdomars möjligheter att få specialisera sig inom sin idrott.

 

Sveriges Ingenjörer välkomnar regeringens beslut att spetsutbildningar ska ges på gymnasiet från och med hösten 2009 för elever som är högpresterande i teoretiska ämnen. Förbundet framhåller dock att kraven för att få bedriva sådana spetsutbildningar skall ställas högt, så att de inte reduceras till att bli ytterligare en konkurrensfaktor gymnasieskolorna emellan.

 

– Den stora potentialen finns bland alla de ungdomar som har begåvning men som idag inte får chansen genom att de har ”fel” bakgrund, säger Peter Larsson.

– Det vore direkt fel om utbildningarna får karaktär av social sorteringsfaktor, och därigenom bidrar till att förstärka den sociala snedfördelning som redan är ett faktum på framför allt det naturvetenskapliga programmet. Spetsutbildningar ska kort sagt öppna vägar för alla begåvade och ambitiösa elever, oavsett bakgrund.

– Sverige behöver välutbildad arbetskraft, och fördjupade kunskaper i bland annat matematik är en förutsättning för att kunna utbilda ingenjörer. Sverige kommer att lida brist på tekniskt utbildade människor om inte utvecklingen vänder, och tillgången på ingenjörer är avgörande för tillväxten.

– Att nu tillåta spetsutbildningar på gymnasiet ökar möjligheten för de tekniska högskolorna att kunna göra det de är bra på; utbildning på högre nivå där matematik och naturvetenskapliga ämnen är centrala.

Comments are closed.