Spelteknik ska stärka industrin

Forskningsprojektet INCODE undersöker hur man kan bäst tillämpar nya tekniker som augmented reality, virtual reality och smarta ljud i industriell miljö. Verktygen har länge använts inom spelindustrin och nu undersöks hur de på bästa sätt kan användas inom processindustrin.

Att förstå och använda ny teknik på ett effektivt sätt är avgörande på den konkurrensutsatta marknaden processindustrin verkar inom. INCODE fokuserar därför på introduktion av olika moderna tekniker i tre olika arbetssituationer. SICS Swedish ICT tillsammans med systerinstitutet Interactive Institute Swedish ICT kommer tillsammans med projektparterna utveckla prototyper och tester i industriella produktionsmiljöer för tre områden: individ- och situationsanpassad informationsöverföring med hjälp av smart sounds, hur utbildning och förberedande arbete kan utformas individanpassat med hjälp av VR-teknik och ”gamification” och fjärrservice med hjälp av AR-teknik.

Augmented reality (AR) är en blandning av verkliga och virtuella synintryck. Man förstärker verkligheten med t.ex. text och 3D-modeller. Med virtual reality (VR) är användaren däremot helt innesluten i en virtuell värld med hjälp av en display monterad på huvudet. Förstudier har redan gjorts och i projektet INCODE kommer man gå vidare med tester och implementering.

Verksamhet på distans/AR – tillgången till specialister är idag begränsad vilket innebär stora problem såväl för företag lokaliserade i glesbygd, som för företag med lokalt och/eller globalt utspridd verksamhet. I projektet kommer forskarna att anpassa och utforma AR-teknik som ersättning och komplement till dyra serviceresor. Arbetet utgår från ett skarpt case med utrustning i USA och experter i Sverige.

Dynamisk information i operatörsmiljö/smart sounds
– personal inom processindustrins operatörsmiljöer hanterar mycket information i sitt arbete. Informerande ljud i operatörsmiljöer är ofta dåligt utformade och oförsiktigt implementerade. Under projekttiden kommer lösningar för individ- och situationsanpassad information för en större driftcentral utformas.

Förberedelse och utbildning inför driftomläggning/VR – en nyckelfråga för framgång i processindustrin är enligt forskarna att arbeta med hög kvalitetssäkring, d.v.s. att arbetsmoment i produktion hanteras på samma sätt oavsett person. Ett nytt sätt att bemöta dessa frågor är att använda VR-teknik och ”gamification” för bättre förberedelse och utbildning inför viktiga arbetsmoment. I projektet kommer VR-teknik användas och designas för effektivisering av förberedelserna inför en produktionsomläggning vid tillverkning av gipsskivor.

Projektet ingår i det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT & Automation och i projektet samarbetar SICS Swedish ICT, Interactive Institute Swedish ICT, Gyproc, Smurfit Kappa Kraftliner, ABB Facts, ABB Corporate Research, Mälarenergi, XMReality, IFS, Ifa produktionsutveckling och Automation Region, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.