Ascatron tar in italienska pengar

Det Kistabaserade kiselkarbidföretaget Ascatron har nyligen tagit in pengar från de italienska riskkapitalbolagen Quadrivio och Como Venture mot en 16,7 procents aktieandel i företaget. Samtidigt blir Ascatron delägare i det nystartade, italienska bolaget Pilegrowth Tech.

Quadrivio och Como Venture mål med investeringen är enligt bolagen att ge ett kontinuerligt och aktivt stöd till Ascatron för att bygga en ledande industrigrupp inom nästa generations krafthalvledare baserade på material med brett bandgap såsom kiselkarbid (SiC) och galliumnitrid (GaN).

– Det här är den första investeringen från internationella investerare i Ascatron och vi är glada att ha Quadrivio och Como Venture som ledare i vår pågående A-runda för kapitalanskaffning. Pengarna kommer att gå till att ta ”buried Grid”-tekniken för nästa generations högpresterande SiC krafthalvledare till marknaden, säger Ascatrons vd Christian Vieder.

Som del i överenskommelsen kommer Ascatron att få en aktieandel om 28,8 procent i Pilegrowth Tech, ett nystartat italienskt företag baserat i Milano. Pilegrowth har utvecklat en process för att växa olika halvledarmaterial såsom SiC på kisel. Den materialtekniken möjliggör för Ascatron att även adressera volymkonsumentmarknaden med konkurrenskraftiga komponenter.
 
– Utvecklingen av MOSFET-transistorer som baseras på kubisk SiC vuxen på kisel är en spännande utmaning med potential att konkurrera på 300-1000 V-marknaden med andra halvledare såsom GaN , säger Adolf Schöner, teknikchef på Ascatron.

Ascatron utvecklar nästa generations krafthalvledare i en 3DSiC-teknik baserat på epitaxi. Företaget utvecklar sina produkter i Electrum-laboratoriet i Kista och grundades 2011 som en avknoppning från Acreo. Ascatron har för närvarande tio anställda.

Du kan läsa mer om företaget i artikeln "Norstel och Ascatron i samarbete".

Comments are closed.