Annons

PTS uppdaterar inriktningsplan

Post- och telestyrelsen (PTS) uppdaterar nu sin inriktningsplan för användning av radiospektrum. PTS kommunicerade senast i oktober 2014 omfattningen av det radiospektrum som myndigheten vill få ut på marknaden de närmaste åren och har sedan dess genomfört förstudier sant inlett arbetet med tilldelning i två frekvensband, 700 MHz och en del av 1800 MHz.

Vid Världsradiokonferensen inom ITU (Internationella Teleunionen) i november 2015 kommer diskussioner om möjligheten att allokera eller identifiera spektrum för nya användningar i flera frekvensband att hållas. PTS deltar i detta arbete och anpassar inriktningsplanen till de förändringar som är aktuella för Sveriges vidkommande.

EU-kommissionen beslutar också om harmonisering av frekvensanvändning mellan medlemsländerna. Detta återspeglas också i inriktningsplanen. PTS utreder att undanta frekvensbanden 1785-1805 MHz resp. 870-876 MHz och 915-921 MHz från tillståndsplikt för användning av trådlösa mikrofoner respektive kortdistansutrustning (SRD) i kommande föreskrifter.

Du kan läsa inriktningsplanen på den här länken.

Comments are closed.