Spara energi med uppkopplade fönster

ChromoGenics har med hjälp av Prevas utvecklat ett skalbart system för styrning av fönsterglas. Systemet är anpassat för installation i kommersiella byggnader och bostadshus. Fönstren är uppkopplade och kan kontrolleras med t ex. en smartphone, eller styras helt automatiskt.

Prevas har bistått i utvecklingen av hela kedjan av produkter för fönsterkontroll, från den yttersta noden som kontrollerar varje enskilt fönster, till server och databasapplikation som håller reda på och uppdaterar status på alla fönster i en installation. Fönstren kan styras med en webbapplikation via t ex en läsplatta eller smartphone, eller automatiskt beroende på t ex tid på dygnet och i vilket väderstreck ett fönster är placerat. Ett system hanterar automatisk identifiering och administration av upp till 1 600 fönster. För exempelvis ett stort hotell eller en kontorsbyggnad underlättas även administration och underhåll. Lösningen går dessutom att integrera med befintliga fastighetssystem för att uppnå enklare underhåll och drift av fastigheter.

Comments are closed.