Sony Mobile varslar 650 i Lund

Sony Mobile meddelar att de ska genomföra en omstrukturering av verksamheten och som en konsekvens varslar företaget totalt cirka 1000 anställda, vilket motsvarar runt 15 procent av den globala arbetsstyrkan. I Lund berörs 650 anställda och ett hundratal av företagets inhyrda konsulter.

Det förlusttyngda Sony Mobile flyttar både hårdvaruutvecklingen av nya mobiltelefonmodeller och sitt huvudkontor till Tokyo, japan. Kvar i Lund blir utvecklingen av mjukvara. Reduktionen av antalet anställda kommer att ske under räkenskapsåren 2012 och 2013 (som avslutas i mars2014).

Och det här är inte det första varslet. I april i år berördes 149 personer vid Sony Mobile i Lund då Sony lade ett globalt varsel om totalt 10 000 anställda.

Comments are closed.