Rambus sparar och sparkar

Licensieringsföretaget Rambus Inc. meddelar att de kommer att omstrukturera företaget för att uppnå en årlig besparing på mellan 30-35 miljoner dollar och reducerar därför antalet anställda med 15 procent.

Majoriteten av besparingarna uppges komma att ske inom företagets administrativa verksamhet (G&A), medan man fortsätter att investera i bolagets strategiska affärsområden.

– Efter att ha granskat våra kostnader i detalj har vi dragit slutsatsen att den stödjande infrastrukturen kan reduceras för att förbättra lönsamheten. Även om vi har förfinat några av våra FoU-investeringar kommer vi att bevara alla våra strategiska initiativ som vi tror kommer att generera en betydande tillväxt i framtiden, säger Rambus vd Dr Ronald Black.

Åtgärder för att minska företagets kostnader kommer att starta under de närmaste veckorna och beräknas vara slutförda under fjärde kvartalet 2012. Som en följd av denna åtgärd kommer bolaget att minska sin personalstyrka med cirka 15 procent.

Som en del av omstruktureringen har Rambus skapat en ny organisationsstruktur. Företaget är nu organiserat i tre affärsområden: (1) Minnen- och gränssnitt, (2) Kryptografi, och (3) Belysnings- och displayteknik. Företagets ingenjörsdesignteams, Rambus Labs och andra strategiska initiativ kommer att konsolideras under Dr Martin Scott, som även kommer att axla en ny roll som CTO (Chief Technology Officer).

Comments are closed.