Sony Ericsson bantar

75 procent av de 1100 arbetstillfällena i Kista väntas försvinna.
Sony Ericsson har nu dragit upp konkreta planer för sitt tidigare utannonserade sparprogram. Tidigare sade man att 2000 av totalt 12000 arbetstillfällen skulle bort. Enligt Thomas Augustsson i Svenska Dagbladet kommer Kista att drabbas extra hårt där 75 procent av de 1100 anställda, samt konsulter, berörs av reduceringarna. Allt mer av verksamheten kommer att koncentreras till Lund, vilket innebär att verksamheten i Hässleholm, med 80 anställda, läggs ned.

Comments are closed.