Solförmörkelse trolig under 2009!

Åtta års tillväxt för solcellsindustrin (solar photovoltaic (PV)) är tillända. Enligt iSuppli kommer de globala intäkterna att dyka med nästan 20 procent under 2009, då en massiv överproduktion får priserna att falla.

Intäkterna från solpanelleveranser spås minska till 12,9 miljarder USD under 2009, vilket är en minskning med 19 procent från 15,9 miljarder USD under 2008. En liknande nedgång har inte skett under de senaste 10 åren.

Nedgången kommer trots en ökning på 9,6 procent av solcellsinstallationer från 3,8 GW 2008 till 4,2GW planerade i år.

Totalt planeras produktion av paneler motsvarande 11,1 GW i år vilket är en uppgång med 3,4 GW jämfört med 2008, då 7,7MW producerades.

Med ett sådant gap mellan tillgång och efterfrågan, kommer pris och vinst att minska under 2009.

Comments are closed.