Solenergitekniskt centrum i Härnösand

Vinnova delar varje år ut forskningsmedel till småföretag. Ett av de företag som idag fått stöd från Vinnova är solenergiföretaget Absolicon i Härnösand.

– Vi är bäst i världen på att generera el och värme samtidigt genom att använda solceller och koncentrerat ljus. Nu vill vi ta nästa steg med ett ambitiöst forskningsprojekt för att även förstå de processer som vi använder, säger Absolicons vd Joakim Byström

Absolicon vill skapa en heltäckande bild av hela systemet där solljus fångas in och omvandlas till el och värme. Genom att skapa en matematisk modell hoppas företaget kunna öka verkningsgraden och minska kostnaderna.

Företaget har redan tidigare genomfört ett femtontal olika forskningsprojekt tillsammans med universitet och högskola och driver just nu tre projekt.

– Det är en sak att genomföra enskilda projekt och produktutveckla sig fram till ett fungerande system, men för att nå ända fram behöver vi verkligen förstå hur allt hänger ihop, hävdar Joakim Byström.

Vinnova finansierar därför en förstudie där företaget får tillfälle att visa hur en sådan modell skulle kunna utvecklas tillsammans med forskare från olika länder. Om förstudien faller väl ut finns möjligheter till ytterligare finansiering från Vinnova.

– Det är fantastiskt att småföretag som vårt får tillfälle att bedriva forskning på denna nivå, menar Joakim Byström.

Comments are closed.