PTS efterlyser smarta lösningar

I dag startar PTS en innovationstävling på temat "Arbete och utbildning".

Företag, forskare och organisationer kan lämna in ansökningar med förslag på projekt som syftar till att öka möjligheterna till arbete och utbildning för personer med funktionsnedsättning. De projekt som väljs ut kommer att få finansiering från Post- och telestyrelsen, PTS.

”För många personer med funktionsnedsättning kan det vara svårt att använda olika kommunikationstjänster. Samtidigt blir jobb och studier allt mer av beroende av informations- och kommunikationsteknik. Det innebär möjligheter, men kan också betyda hinder som försvårar för många människor att arbeta eller utbilda sig”.

Idag startar PTS en innovationstävling för att öka möjligheterna till arbete och utbildning för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten bjuder in olika aktörer att ansöka om finansiering av tjänste- och produktutveckling inom elektronisk kommunikation och post. Temat för tävlingen är "Arbete och utbildning".

PTS kommer att välja ut ett antal projekt som får finansiering från myndigheten. För att urvalet ska bli så bra som möjligt kommer PTS att anlita ett externt expertråd, som ska hjälpa till i urvalsprocessen.

– Innovativa företag och organisationer ska nu få chansen att genomföra sina idéer och utveckla framtidens kommunikationslösningar. Förhoppningen är att de nya lösningarna ska öka möjligheterna till arbete och utbildning för personer med funktionsnedsättning. Men också att öka förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att utvecklas i arbetet eller utbildningen, säger PTS generaldirektör Göran Marby.

Senast den 14 maj 2010 ska ansökningarna ha kommit in till PTS.

Comments are closed.