Pressat Micronic

Halvårsresultatet för Micronic präglas av en svag marknadssituation som väntas hålla i sig året ut, men förlusterna har minskat.

– Det negativa resultatet är bättre än motsvarande period förra året, eftersom vi nu netto aktiverar utvecklingsavgifter, jämfört med föregående år då vi gjorde nettoavskrivningar, sade Sven Löfquist i anslutning till presentationen av bokslutet.
Micronics huvudprodukter är laserbaserade mönsterritare för halvledar- och bildskärmsindustrin. Halvledarmarknaden har varit mycket svag, sett ur perspektivet mönsterritare, men visar nu tecken på återhämtning. Bildskärmsindustrin fortsätter att utvecklas starkt. Förra året introducerade Micronic sin Prexion-serie som framför allt klarar större bildskärmar.
– Denna kombination av storlek, kvalitet och produktivitet betyder avsevärt större investering för våra kunder, säger Sven Löfquist.
Orderingången för första halvåret 2008 uppgick till 96 (97) MSEK varav under andra kvartalet 46 (38). Resultatet efter skatt blev -90 (-138) MSEK.
Sammantaget bedöms företagets omsättning 2008 bli högre än under 2007.

Comments are closed.