Solen skiner inte just nu över REC

På grund av en ytterligare försvagning på solenergimarknaden har Renewable Energy Corporation ASA (REC) beslutat att inleda en process med de fackliga organisationerna i avsikt att tillfälligt stoppa 60 procent av kapaciteten vid sin waferanläggning i Herøya, Norge.

Neddragningen, som av företaget förväntas vara temporär, förväntas påverka cirka 200 anställda.

Skuldkrisen i Europa och oron på kapitalmarknaderna fortsätter att ha allvarliga, negativa effekter på efterfrågan på solenergimarknaden. Sedan den 1 oktober har marknadspriserna för moduler, wafers och polykisel gått ner med cirka 10 procent, 30 procent respektive 35 procent.

Jämfört med det tredje kvartalet 2011 förväntas lägre försäljningspriser och minskade försäljningsvolymer inverka negativt på REC: s finansiella resultat under fjärde kvartalet 2011, särskilt inom REC Silicon.

– Denna mycket utmanande marknad inom solindustrin är inställd på en fas av ”shake-out” och konsolidering under de närmaste 1-2 åren. REC måste anpassa produktionen till rådande marknadsförutsättningar. Med vår starka position i Singapore och USA, och med stöd från alla våra aktieägare, är vi väl positionerade för att dra fördel av den ökande konkurrensen för solenergi. Jag uppmuntraas av vår organisations förmåga att fortsätta att sänka kostnaderna och utveckla ny teknik, säger vd Ole Enger i ett pressmeddelande.

Comments are closed.