LiU-studenter får nytt visualiseringsbord

Linköpings universitet blir först i världen med att använda ett visualiseringsbord i medicinsk undervisning. Bordet är en uppfinning av LiU-forskare och har tagits till marknaden av medicinteknikföretaget Sectra.

”Sectra Visualization Table” består av en stor pekskärm med programvara som gör det möjligt att interagera med tredimensionella bilder som genereras när patienter undersöks med datortomograf eller magnetresonanskamera. Placerat i Hälsouniversitetets tränings- och laborationscentrum Clinicum ska det användas för undervisning och självstudier inom anatomi och patologi på alla HU:s grundutbildningar.

– Till skillnad från anatomiböckerna, med illustrationer av en standardkropp, kan vi här visa bilder från flera olika verkliga människor i naturlig storlek. Man kan vrida och vända på bilderna och ”skala av” lager efter lager av hud, muskler och senor ner till skelettnivån, säger Pia Tingström, chef för Pedagogiskt centrum vid Hälsouniversitetet.

Visualiseringsbordet levereras till Clinicum före jul. Men innan studenterna kan släppas fram ska en projektgrupp välja ut lämpliga patientbilder och avidentifiera dem så att de kan användas i undervisningen.

Det som uppges vara ett fascinerande bord har sina rötter i grundforskning inom visualisering vid LiU. Professor Anders Ynnerman och hans doktorander i samarbete med Anders Persson vid Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering utvecklade algoritmer för att hantera de stora datamängderna från magnetkameror och datortomografer.

– Det är väldigt roligt att bordet nu tas i bruk inom den medicinska utbildningen. Det är precis vad vi syftade till från början, säger Anders Ynnerman.

Hela processen från idé till kommersiell produkt har gått på tre år, vilket är extremt snabbt. En demonstrator, konstruerad vid Interactive Institute och Visualiseringscenter C med LiU-alumnen Thomas Rydell i spetsen, visades upp på ett EU-ministermöte i juli 2009. Året därpå presenterades en prototyp på världsutställningen i Shanghai och nu säljs alltså den första kommersiella produkten, framtagen för medicinskt bruk av Sectra.

Ett parallellt spår har varit att ta fram ett visualiseringsbord för museer och vetenskapscenter. Första kunden är Singapore Science Center.

–Det är stor skillnad på ett professionellt verktyg och en produkt för publik verksamhet, säger Thomas Rydell, som är utbildad i medieteknik vid LiU Norrköping och numera studioföreståndare vid Interactive Institute, i ett pressmeddelande.

Comments are closed.